अपबीट 2

Written by


सकाळी उठली तेव्हा ति बऱ्यापैकी सावरली होती सारंग आणि आई यांना कल्पना नसेल निशीच्या आईबाबांच्या अटी बद्दल असे तिचे एक मन म्हणत होते मग तिने स्वतःहून विषय काढायचा नाही असे ठरवले नेहमी प्रमाणे ऑफिसला गेली .

तीन महिन्यांपूर्वी तिने ह्या मोठ्या ब्रान्डच्या सुपर मार्केट चेन मध्ये रिटेल डीपार्टमेंट हेड म्हणून जॉइन केले होते. मागच्याच आठवड्यात फिजीकल स्टॊक टेक मध्ये खुप मोठी तफावत समोर आली होती खरेदी, विक्री गोडउन मधला माल ह्यांचा हिशोब कागदावर चोख असला तरी प्रत्यक्षात मात्र 10 ते 12 टक्के माल गायब होता हे कसं झालं असेल? काय काय लूप होल असतील ? हे सर्व शोधायचं काम राधाकडे होत. त्यात आणखी आज नवीन येणाऱ्या बॉस ची भर पडली होती. बॉस म्हणजे बॉस नाही खरंतर पण ऑडिटर कडून कोणी नवीन C A येणार होते . त्यांची टीम दोन दिवस आधीच पोहोचली होती आणि त्यांनी काम पण सुरू केले होते .हा एक multinational ब्रँड असल्यामुळे मोठी ऑडिटर संस्था त्यासाठी कार्यरत होती जीचे जगभरात बऱ्याच ठिकाणी ऑफिसेस होते . ते नवीन ऑडिटर इंडियन आहेत की नाही हे बघण्याची उत्सुकता राधाला होती खरी पण ह्या घोटाळ्यात कंपनीच्या सिनिअर ची इन्व्हॉलमेंट असू शकते अशी पुसटशी शक्यता तिला अस्वस्थ करत होती.

त्या टीमला ती शक्य तेवडी माहिती पुरवत होती त्यांच्याशी बोलताना तिच्या लक्षात आलं की त्यांचे सर खूप particular आहेत. कामाच्या बाबतीत प्रचंड गंभीर असतात आणि दोन महिन्या पूर्वीच इंडिया मध्ये परत आलेत . अजून काही विचारयांच्या आतच ते आल्याच समजलं आणि सगळे कॉन्फरन्स रूम कडे गेले म्हणजे त्यांची टीम राधा नाही गेली तिला तिचं रुटीन काम पण करायचं होत,थोड्यावेळाने तिला बोलावण आलाच कॉन्फरन्स रूम मधून. ती जरा बिचकतच गेली आतमध्ये त्या अर्ध वर्तुळाकार रूम मध्ये सगळे बसले होते आणि कोणीतरी पोजेक्टर स्क्रीन कडे तोंड करून पाठमोरे उभे होते, ती आत जाताच त्यंच्या टीम मधल्या रीमाने सर राधा मॅम आल्या असं त्या पाठमोर्या व्यक्तीला सांगितलं त्यांनी तसाच बोलयला सुरवात केली ” मिस राधा तुम्ही नवीन आहात आणि ह्याच department मध्ये आहात म्हणून आम्ही तुम्हाला मदतीला घेत आहोत. system audit तर होईलच पण आपल्याला हेही शोधायला हव कि नेमक कुठल्या प्रोसेस मध्ये controling कमी पडतंय आणि करोडोच्या माल गायब होवून लगेच माहिती पडत नाही. हे दिसत तितक सोप नाही पोलिक कम्प्लेंट तर झाली आहेच पण पुन्हा असा होऊ नये म्हणून काय करता येईल हे मला सांगा आणि उद्या मला गोडावून दाखवा जिथे मुख्य खरेदीचा माल येतो; कारण माझ्या माहितीप्रमाणे सगळ्याच स्टोअर्स मध्ये कमी अधिक प्रमाणात हे होत असणार आणि त्याची सुरवात मुंबईच्या मेन गोडावून मधून असू शकते.shrinkage is a major problem in retail stores but ours is very big” राधाने एक शब्दही न बोलता सगळं एकूण घेतलं .

तिच्या सेल्फ एक्सप्लेनेटरी प्रेझेंनटेशनच सगळ्यानी कौतुक केलं मीटींग डिसमिस झाली आणि इतक्या वेळ पाठमोरी असलेली ती व्यक्ती वळली आणि राधासमोर येऊन उभी राहिली प्रोजेक्टर बंद करून रूमचे लाईट ऑन केले गेले आणि राधा त्या व्यक्ती कडे बघतच राहिली ती व्यक्ती हसली आणि निघून गेली. राधा तिथेच विचारात हरवली आणि भानावर येताच जागेवर येऊन बसली, कान्हा$$$ इथे कसा तो तर uk मध्ये होता PwC मध्ये. इथे कसा कि मला भास झाला , मग तो बोलला का नाही माझ्याशी ? अनेक प्रश्नाचे भेंडोळे तिला त्रास देत होते उद्या भेटणार आहे तेव्हा विचारते किंवा आईला विचारू , नको ती उगीच त्रागा करेल. बघू उद्या.

“सो मिस्टर विराज देसाई काही प्रगती ?? ” विराजच्या बॉसने त्याला फोन करून विचारले

” यस सर ; डेफिनेटली वि विल फाइंड आऊट इट सून . पण आपल्याकडूनही कोणीतरी सामील असावं असं वाटतंय सर”

” म्हणून तर तुला पाठवलं .listen विराज मला आपलं नाव खराब व्हायला नको आहे ,पोलिसांना काही सापडायच्या आत तू शोध. म्हणजे निदान ते निस्तरायच कसं ते बघू the amount of scam is in millions . it can destroy our reputation”

” I will try my best sir”

विराजने फोन ठेऊन एक सुस्कारा सोडला.हे प्रकरण दिसत तितकं सोपं नाही आणि खूप रंजक असणार ह्याची खात्रीच पटत चालली होती त्याला.

राधा मात्र घरी आल्यावर स्वस्थ बसली नाही आधी तिने तिच्या आत्याला कॉल केला आधी इकडची तिकडची बडबड केली आणि मग विचारलं ” आते कान्हा परत आलाय का ग? ” तिच्या ह्या प्रश्नावर आत्या दोन सेकंद शांत बसली मग पलीकडून आवाज आला ” हो आलोय मी परत दोन महिने झाले येऊन पण तुला आज विचारावास वाटलं ” त्याचा आवाजाने अंगावर आलेला शहारा तिला मोहरल्यासारखे झाले पण क्षणभरच ” अरे असं काही नाही ते आज ऑफिसमध्ये भेटलास पण काही बोलणं झालं नाही , तुझा नंबर नव्हता ना म्हणून अत्तुला कॉल केला , कसा आहे रे ??”

” ठीक आहे मी , भेटू उद्या gudnight ” . त्याने फोन ठेऊन दिला.

अजूनही राग राग करतो चिडका कुठला राधानेही रागातच फोन ठेवला.

“का रे इतक्या घाईत फोन ठेवलास बोलायचसना पोरीने समोरून फोन केला होता” विराजची आई म्हणाली

” आई मी तुला आधीपण सांगितलंय ह्यावेळी आपण घाई करणार नाही, पुढाकार घेणार नाही सो प्लीज नो इमोशनल ब्लॅकमेल . चल मला काम आहेत थोडी ”

विराज रात्री काम उरकून लॅपटॉप बंद करून बेडवर आडवा झाला आणि डोळे बंद केल्या केल्या राधाचा चेहरा त्याच्या डोळ्यासमोर आली तिच्या डोळ्यातले मुके प्रश्न बघून त्याच्या चेहऱ्यावर मंद हसू पसरलं.

कान्हा राधाच्या सख्या आत्याचा मुलगा तिच्या पेक्षा तीन वर्षाने मोठा पण त्यानेच तिचे नाव हट्टाने राधा ठेवायला लावले त्यांची आजी नेहमी दोघांना माझे राधाकृष्ण म्हणायची राधा आणि कान्हाचं लग्न व्हावं असं वाटत होत त्यांना पण तास झालं नाही लहाणपनी सुट्टीत मामाच्या वाड्यावर येणारा कान्हा मोठा झाला आणि शिकून बाहेर देशात सेटल झाला.

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
मनोरंजन

प्रतिक्रिया व्यक्त करा