अपबीट….7

Written by

CCD मध्ये एक कोपऱ्यातील टेबलं ,ते दोघे बसले होते समोरासमोर ना डोळ्यात प्रेम ना मैत्रीचे भाव फक्त एक ओळख तीही अनोळखी . हो कान्हा आणि मायरा .

मायरा : घे ना कॉफी
कान्हा : हम्म
मायरा : आजही मलाच बोलावं लागेल बहुतेक तू काही बोलत
नाहीस
कान्हा : तू बोलावलं मला भेटायला सो तूच सांग काय नवीन
मायरा : खरतर तुला सांगायला आले होते की मी लग्न करतीये
कान्हा : खरच !! अभिनंदन
मायरा : इतकं काही तोंड पाडून बोलू नकोस आपण वेगळे का झालो हे तुला माहीत आहेच आणि अरे मला खरच खूप आनंद आहे की तो निर्णय तेव्हा जरी त्रासदायक होता तरी आता तो योग्यच होता हे सिध्द झालाय
कान्हा : तेही आहेच
मायरा : आणि तुझं काय ??
कान्हा: माझं काहीच नाही, आई बाबांसाठी परत आलोय; आता जाईन की नाही हे नाही ठरवलं अजून.
मायरा : आणि लग्न
कान्हा : माहीत नाही
मायरा : राधाच काय ??
कान्हा : सध्यातरी इतकच कळलय की ती खोट बोलली होती शंतनू बद्दल. तो आधीच म्यारीड होता. आता मी फक्त ह्या गोष्टीत खुश आहे की ती अजूनही माझीच आहे आणि प्रोफेशनल लाइफमध्ये पण खूप प्रगती केली आहे तिने मला वाटलं त्यापेक्षा ती नक्कीच खुप जास्त हुशार आहे . पण अशी कोणती गोष्ट होती त्यामुळे तिने इतकं मोठं पाऊल उचलले आणि मला स्वतःपासून कायमचा दूर करण्याचा निर्णय घेतला हेच मी शोधणार आहे

नंतर बराचवेळ बोलत होते दोघे म्हणजे मायरा सांगत होती तिची आणि अश्विनची भेट कशी झाली तो कसा तिच्या प्रेमात पडला त्यांची cute लव्ह स्टोरी आणि कान्हा तो किती ऐकत होता की नुसताच बसला होता ते त्याच त्याला ठाउक .

दोन दिवसांनी अचानक राधाचा आलेला कॉल मायरला कोड्यात टाकणारा होता आता हिला काय हवंय माझ्याकडून अस वाटलं तिला पण तो विचार तिने मागे टाकला आणि राधाला भेटीची वेळी कळवली

दरम्यान ऑडिट रिपोर्ट संबंधित कामा निम्मित कान्हा राधाच्या ऑफिसमध्ये आला होता काम झाल्यावर तो राधाच्या केबिन मध्ये आला ती पाठमोरी उभी राहून गळ्यातला स्कार्फ नीट करत होती तिने फॉर्मल फिकट गुलाबी शर्ट आणि ब्लॅक स्कर्ट घातला होता . कान्हाने हळूच मे आय कम इन अस विचारलं आणि ती चटकन मागे फिरली
राधा : तू
कान्हा : का मी येऊ शकत नाही , इथलं काम संपलं म्हणून म्हंटल भेटून जावं शेवटच
राधा : असं का म्हणतोयस
कान्हा : मग, का भेटुयात आपण परत ? एक कारण तरी तुझ्याकडे आहे का सांग मला
राधा : तसं नाही पण कारण निर्माण करता येतात की अर्थात तशी इच्छा असायला हवी
कान्हा: अडुन अडून बोलण बंद करशील

ह्यावर राधा काही बोलणार इतक्यात तिच्या ऑफिसमध्ये काम करणारी शीतल तिथे आली ती जरा उथळच होती उगीच कान्हा तिथे उभा आहे म्हणून लाडात येऊन नको ते अंगविक्षेप करून बोलायला लागली
शीतल : हे हाय मिस्टर … विराज
अस म्हणत तिने कान्हाला हँडशेक केलं आणि बराच वेळ त्याचा हात धरून ठेवला

राधाचा एकूण रागरंग बघून कान्हाने तिला चिडवायचे म्हणून शीतलच्या हात सोडलाच नाही .राधाने रागातच कॉम्प्युटर बंद केला टेबल आवारल आणि जायला निघाली

राधा : you carry on ,I Will Take your leave

आता मात्र कान्हा पण निघाला त्याने तिला पार्किग मध्ये गाठले
कान्हा : अग थांबना आपण बोलत होतो काहीतरी

राधा : कशाला आणि जा बोल जा त्या शीतल बरोबर ती तुझ्या टाईप ची आहे .. hot अँड सेक्सी तिच्याशीच बोल

कान्हाला हसूपण येत होतं अणि थोडा चिडला देखील होता तो पण पुढचा प्रोग्राम फ्लॉप होवू नये म्हणून तो जरा शांतपणे तीच्या जवळ जाऊन तिला म्हणाला ” चल बस गाडीत सोडतो ”
खरंतर तिला नाही म्हणायच होतं पण जमलंच नाही अगदी जवळ येऊन कान्हाने हे विचारलं होत त्यामुळेच ती अवघडली होती त्यामुळे पटकन गाडीत जाऊन बसली.

जरावेळ शांतता होती चोरून चोरून एकमेकांना बघत होते आणि कान्हा गाणं गुणगुनायला लागला ”

मधुबन में भले कान्हा
किसी गोपी से मिले
मन में तो राधा के ही
प्रेम के हैं फूल खिले
किस लिये राधा जले……..

खाऊ की गिळू आशा नजरेने राधाने त्याला पाहिलं आणि तो गायचा बंद झाला . आपली राधापण काही कमी नाही तीही उत्तरली ( मोबाइल मध्ये लिरीक कन्फर्म करून मगच चुकायला नाकोना☺️ इम्प्रेशन खराब होईल म्हणून जरा वेळाने राधा म्हणाली)

बाहों के हार जो डालेकोई कान्हा के गले
राधा कैसे न जले
राधा कैसे न जल
आग तनमन में लगे
राधा कैसे न जले
राधा कैसे न जले

मन में है राधे को
कान्हा जो बसाये
तो कान्हा काहे को
उसे न बताए…..

कान्हा उत्तर देणारच होता पण गाडी थांबली आणि दोनजण गाडीत बसले राधाला काही समजायच्या आत गाडी पुढच्या प्रवासाला निघाली

कोण असतील ती दोघ ?? आणि पुढील प्रवास काय कलाटणी देणार आहे ??

Article Categories:
मनोरंजन

प्रतिक्रिया व्यक्त करा