ईरावासियास शुभरात्री

Written by

🟣राष्ट्रीय विज्ञान दिन…

विज्ञानाने होते प्रगती
अंधश्रद्धेला द्या मुठमाती
विज्ञानामुळे घेतली भरारी
संशोधनाचे स्वप्न असावे उरी

©नामदेवपाटील ✍️

Article Categories:
विज्ञान

Comments are closed.