त्याग भाग ९

Written by

रात्री अन्विका  व रुकसार नेहमी प्रमाणे तयार झाल्या .अम्मा व तिचे दलाल त्यांच्या कामात मग्न होते .आज काय होणार आहे या गोष्टी पासून ते अनभिज्ञ होते .ठरल्या प्रमाणे अनिकेत व जवळ -जवळ शंभर पोलीसांचा  साध्या वेषातील फौजफाटा घेऊन ,कोणाला संशय येऊ नये म्हणून ग्राहक बनून रात्री आठ वाजल्यापासून रात्री बारा वाजे पर्यंत  दाखल झाला होता . ते पूर्ण एरिआ मध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी पसरले होते . अनिकेत ठरल्या प्रमाणे अम्माच्या कोठ्यावर अन्विकाकडे गेला . रात्री दिड वाजण्याच्या सुमारास पोलीसांनी छापा  मारला व सगळ्या मुलींना व ग्राहकांना ताब्यात घेतले . कोठ्यावर एकच गोंधळ उडाला . कोणालाच कोणाचा ताळमेळ लागत नव्हता . अम्मा व तिचे पंटर पळून जाण्याचा प्रयत्न करत होते पण त्यांना पोलीसांनी ताब्यात घेतले .

 

ठरल्या प्रमाणे अनिकेत त्या गोंधळात अन्विका म्हणजेच बुरखा घातलेल्या  मुलीला घेऊन तेथून सटकला .

 

तो बस स्टॉपवर पोहचला. अनिकेत अन्विकाला म्हणाला ( बुरखा घातलेल्या मुलीला )

 

अनिकेत , “ अन्विका बुरका काढ   आता आपन सुरक्षित आहोत  ! “

 

असं म्हणून तो स्टॉप वरील बाकावर बसला . बुरखा  घातलेल्या मुलीने बुरखा  काढला तेंव्हा अनिकेत चक्रावला क्षण भर , स्तब्ध झाला .  थोड्या वेळातच तो सावरला .

 

अनिकेत , “ तू कोण आहेस ? आणि माझी अन्विका कुठे आहे ?”

 

अस म्हणून त्याने रागाने त्या मुलीला ढकलले व तो पुन्हा त्या एरियात जाण्यासाठी निघला.बुरखा  घातलेली मुलगी खाली पडली होती.ती उठली व तिने अनिकेतला पुढे जाऊन थांबवण्याचा प्रयत्न केला पण अनिकेत काही ऐकण्याच्या स्थितीत नव्हता . ती मुलगी ओरडली ., “ थांब अनिकेत ,आता तिथे जाऊन काही उपयोग नाही अन्विका केव्हाच तिथून निघून गेली आहे.”(ती बुरखाधारी मुलगी म्हणजे रुकसार होती अन्विकाची मैत्रिण )

 

अनिकेत ,“ काय ? कुठे गेली मग ती ?जिच्यासाठी मी एवढे सगळे केले; ती मला सोडून गेली! कुठे आणि का ? (अनिकेत खाली बसला त्याच्या डोळ्यांतून अश्रु वाहत होते)

 

रुकसार, “ अनिकेत शांत हो,तुझ्या प्रश्नांची उत्तरं या चिठ्ठीत आहेत अन्विकाचे ही तुझ्यावर खूप प्रेम आहे रे पण तिची मजबुरी आहे .तुझ्या सारख्या प्रेम करणाऱ्या मुलाला सोडून गेली या मागे नक्कीच मोठं कारण आहे “ अस म्हणून तिने अनिकेतच्या हातात चिठ्ठी दिली.

 

अनिकेतने चिठ्ठी उघडली व तो वाचू लागला .

 

प्रिय अनिकेत ,

 

मला माहिती आहे जेव्हा तुला ही चिठ्ठी मिळेल तेंव्हा तुला माझा खूप राग आला असणार ,पण मला समजून घे ;मी तुझ्या बरोबर येऊ शकत नाही .मी तुझ्या पासून खूप दूर जातेय कारण मला तुझे आयुष्य उध्वस्त करायचे  नाही .मी तुझ्या योग्यतेची नाही राहिले.

 

आता तर तुझ्या पासून लांब राहणेच तुझ्या हिताचे आहे .तरी तू मला विसरून नवीन आयुष्य सुरू कर.

 

तुझीच,

 

अन्विका

 

अनिकेत  हे सगळं वाचून चक्रावला कारण त्याला काहीच स्पष्ट कळत नव्हते. रुकसारने अनिकेतला धीर दिला . ती जायला निघाली .तेव्हढ्यात अनिकेत उठला व त्याने रुकसारचा हात धरला व तिला ओढत स्टँडच्या मागे घेऊन गेला तिथे वर्दळ कमी होती .स्टँडच्या मागचा भाग झाडीने भरलेला होता . अनिकेत रुकसारला ओढतच झाडीत घेऊन गेला .अचानक केलेल्या या कृती मूळे रुकसार गांगरून गेली .ती काही न बोलता अनिकेतच्या पुढ्यात उभी होती अनिकेत आता बोलता झाला.

 

अनिकेत , “ रुकसार अन्विका कुठे गेली ?तुला माहिती असणार  ती कुठे आहे ते; याची मला खात्री आहे ,सांग ती कुठे आहे ?

पुढील कथा  वाचन्यासाठी खालील link var click kara

https://www.swamini85.tk/2019/12/blog-post_7.html

Article Categories:
मनोरंजन

Comments are closed.