द अनटर्न पेज ..9

Written by

दीप खूपच उत्साहात घराची किल्ली उघडून आत शिरला स्वरा साडी नेसून कुठेतरी निघण्याच्या तयारीत होती
दीप : काय मग आज साडीमध्ये एकदम ??
स्वरा : अरे वा बर झालं तू फ्लॉवर्स घेऊन आलास मी गिफ्ट आणले आहे आवार तू निघुया आपण .
दीप : कुठे जायचंय ??
स्वरा : अरे आज दादा वहिनीची anniversary आहे ना ? विसरलास का ??
दीप : नाही विसरलो पण आपण जात नाही आहोत ,
स्वरा: का ?
दीप: मी फ्रेश होउन येतो जरा ,मग सांगतो .
स्वरा गोंधळलेल्या अवस्थेत थांबली, दीप आल्यावर तिने त्याला न जाण्याचं करण विचारल

दीप: ते गोव्याला निघालेत मी त्यांना ही टूर गिफ्ट केली आहे आपल्या दोघांकडून सो ते तिकडे एन्जॉय करतील आणि आपल्याला इथेच करता येईल .अस म्हणत दीप स्वराच्या पाठीमागे जाऊन उभा राहिला ती आरशात बघून केस विंचरत होती.

स्वरा : दिप मस्ती नको माझी साडी खराब होईल आणि दादा वहिनी नाही आहेत तर आपण बाहेर जाऊया छान कुठेतरी डिनर साठी.

अस म्हणत ती तिथून निसटलि आणि हॉल मध्ये पळाली.
टीपॉय जवळ तीच गिफ्ट होत ते तिने पाहिलं तितक्यात दिपणे मागून येऊन तिला मिठीत घेऊन विचाल ” आवडलं का ” .

” हो खूपच छान आहेत स्टड्स ” स्वरा म्हणाली
” आता मला खर खर सांग दीप मी समज तुला सोडून निघून गेले असते तर बघ हा म्हणजे तो राज बराच हँडसम आहे अजून आणि तू पांडा सारखा गुबगुबीत ?? ” ती चिडवत होती त्याला
दीप जरा रागाने तिथून बेडरूम मध्ये निघून गेला जाताना तू कर तुला हवं ते अस म्हणत जोरात दार आपटले त्याने
स्वराला अजून हसू आले पण आता जास्त चिडवायला नको म्हणून ती त्याच्या जवळ जाऊन बसली
स्वरा : चिडला का माझा बोका !! बरं मला जरा मदत करशील का ??
अस म्हणत तिने त्याच्या कडे पाठ केली आणि केस मानेवरून पुढे घेतले
(बॅकलेस गोल्डन ब्लाउज आणि व्हाईट कॉटन जारीकठाची साडी दिपची आवडती हे तिला अगदी पक्के माहीत होतं)
दीप जरा रागातच काय म्हणाला आणि तिच्या कडे बघितले
स्वरा : जरा गाठ सोडून देतोस का ??
आता कसला राग आणि कसले काय ? दीप पण विसरला सगळं मग दोघांत जी साखरपेरणी झाली तिची गोडी मनात ठेवूनच रात्र सरली .

राज प्रदर्शनाला पोहोचला तेव्हा बराच उशीर झाला होता त्याची नजर नितुला शोधत होती तेव्हड्यात त्याला बाबा आणि बाकीचे काहि ओळखीचे लोक भेटले बोलता बोलता त्याचे लक्ष एका पैंटींग समोर उभ्या असलेल्या व्यक्तीवर गेले ती नीतू होती ह्यावर त्याचा विश्वासच बसत नव्हता तिने केस कापले होते की कुरळे केले होते पीच कलरचा लो बॅक कुर्ता आणि व्हाईट लेगिंगस तेच मोहक हसू टपोरे डोळे आणि सतेज सावळा रंग तो बघतच राहिला.

त्याने तिच्याजवळ जाऊन तिचे अभिनंदन केले आणि फुलांचा गुच्छ दिला आणि नेहमीप्रमाणे मुर्खासारखा आजही स्वरा दिप आणि त्याच्याबद्दल आज काय बोलणं झालं हे सांगत राहिला .

नितु उदास हसली तिचा आत्तापर्यंतचा सागळा उत्साह विरून गेला
राजला दुसऱ्या लोकांना पैंटींग दाखवायचा बहाण्याने टाळत तिथून निघून गेली तिच्या कामच कौतुक टाळ्यांचा खडखडाट सगळ कानावर पडत होत पण मनात उतरत नव्हतं, आता ती त्या मुडमध्येच नव्ह्ती.

राज बाबा आणि ती सगळ्यात शेवटी निघाले बाबा घरी गेले आणि हे दोघे ह्यांच्या फ्लॅटवर आले .

नीतू पटकन सोफ्यावर बसली सगळं उरलसुरल अवसान गळून पडलं होत पाय पोटाशी घेऊन ती रडत होती राज फ्रेश होऊन आला त्यानेच तिला बेडरूम मध्ये येऊ नको सांगितलं होतं त्याला तिला सरप्राईज द्याचे होते म्हणून, पण तिला रडताना पाहून तो तिच्या जवळ गेला तसं तिने त्याचा हात झटकून दिला

राज : काय ग का रडतेस ?छान झाला कार्यक्रम सगळे किती कौतुक करत होते तुझं

नीतू : हो अरे बापरे तुला ऐकू आला का माझं कौतुक ?

राज : असं का बोलतीयेस ??

नीतू : अरे हो तुला काही कळलंच नसेल नाही का ?? anyway माझा निर्णय झालाय मला डिओर्स हवाय i cant stay with you anymore .

राज : शांत हो !! काय झालाय सांगशील नक्की ???

नितू : काहीच कळत नाही तुला ,असाच करत असतो नेहमी. मान्य आहे मी मैत्रिण आहे तुझी पण आता नाही. मी तुझ्यावर प्रेम करते आणि त्यामुळे हे मैत्रीचं नाटक मी नाही करू शकत आणि तसही तुझ्यावर प्रेम करण हा माझा खूप खाजगी प्रश्न आहे ;तुही तेच करवस असा अट्टहास नाहीच आहे, सो प्लीझ लेट्स गेट सेपरेट.

राज तिला जवळ घेत ” कोण म्हणतं माझं तुझ्यावर प्रेम नाही ”

नीता : हाच प्रोब्लेम आहे राज तू स्वतः काहीच म्हणत नाहीस आज मी म्हणते प्रेम आहे म्हणून आहे .तुला काय वाटतंय नक्की, हे तुला ठरवता येत नाही, मी पण मूर्ख गेले कीत्येक दिवस तुझ्या मनातलं जाणून घ्यायचं प्रयत्न करतिये .मला वाटलं होतं आज तू नोटीस करशील बदलेली hairstyle लुक पण काहीच नाही तू उशिरा आलास एक फॉर्मलिटी म्हणून ,
प्रदर्शन सुरू झाल्यापासून तुझी वाट बघत होते इतका मोठा दिवस होता माझ्या साठी पण तुझ्या प्रयोरिटी वेगळ्या आहेत त्यात मी कुठेच नाही. मी मेरीशी बोललीये तिच्या रूमवर पेइंग गेस्ट हणून राहत येईल .कारण आता इथे तुझ्या सोबत मला नाही जमणार

राज अवाक होऊन तिच्याकडे पाहत होता इतकी बोलते ही मुलगी आज पर्यंत तर मणी माऊ होती अचानक जखमी वाघीण काशी झाली ? आधी समजूत काढायला हवी तो तिच्याजवळ गेला तिचा हात हातात घेऊन म्हणाला ” म्हणजे तुझं प्रेम आहे माझ्यावर तर ( हे एकताच रडताना ही तीचे गाल आरक्त झाले नजर झुकली त्याने तिचे अश्रू पुसले ) आणि तुझं प्रेम खर करण तू आधी सांगितले आणि माझं खोटं करण मी नंतर सांगितले . मग अस असेल तर मॅडम जरा बेडरूम मध्ये जाऊन बघा तर मग समजेल आम्ही उशिरा का आलो ते ” नितुने प्रश्नार्थक चेहऱ्याने त्याला बघितले तेव्हा त्याने हातानेच बेडरूम कडे इशारा केला .

ती गेली आणि दरवाजा उघडला पाठोपाठ आलेल्या राज ने lights ऑन केले बेड वरच्या भीतीला नीतू आणि राजच्या लग्नातील फोटो फ्रेम केला होता . नितुच्या आवडीच्या तिच्या माहेरच्या बेडरूममधल्या wind chimes लावल्या होत्या तिच्या आईबाबांचा आणि तिचे फोटो कोलाज करून लावले होते रेड बलूनस आणि सेंटेड कॅडल्स सजवलेला बेड आणि त्यावर एक गिफ्ट बॉक्स

तिला काही कळायच्या आताच राज ने तिला ते गिफ्ट बॉक्स उगडायला सांगितलं त्यात तिचे वेगवेगळ्या मूड मधले 12 फोटो आणि राज तिच्या प्रेमात पडण्याची 12 कारणे लिहिली होती हो ते हँडमेड होत .

नितु हे सगल बघून थक्क झाली होती तिला हे अनपेक्षित होत राजने तिला मिठीत घेतले तिनेही त्याला घट्ट मिठी मारली आणि सॉरी म्हणाली .
राज : सॉरी ऐकण्यासाठी नाही केलाय एवढा खटाटोप
नीतू : मग
राज : नीतू I love you
नीतू : म्हह
राज : काय
नीतू : मी पण
राज: तू पण काय
नीतू : जा ना रे तू

खूप लाजली ती डोळ्यात आनंदाचे अश्रू आणि भविष्याची रंगीत स्वप्ने समोर साकारणारा संसार आणि राजची खरेपणाची साथ सगळं विस्मयकारक. भविष्याची सुखमयी पहाट त्यांना खुणावत होती.

Article Categories:
प्रेम

प्रतिक्रिया व्यक्त करा