पुण्यदान.

Written by

पुण्यदान.❤

देहरूपी दान दिले दात्याने उपकार केले ।
मानवरूप देऊनी जगती महान बनवले ।।

अनमोल ठेवा निसर्गाचा मज करी सोपवला ।।
पुण्यकर्म करण्या साधन बनवुनी जीव सार्थक केला ।।

देहदान,अवयवदान असे कलियुगी पुण्यदान ।
करुनी ठेवा परत त्याचा त्याला राखू त्याचा मान ।।

पुण्यदान करुनी द्या गरजवंतास जीवनदान ।
अवयवरुपी रहा जिवंत करा हो अवयवदान ।।

समर्थ म्हणती मरावे परी कीर्ती रुपी उरावे ।।
करुनि देहदान जगी मरावे परी अवयवरुपी उरावे ।।❤

©®सुनीता मधुकर पाटील.

Article Categories:
शिक्षण

प्रतिक्रिया व्यक्त करा