मी माझीच फेव्हरेट.

Written by

का कुणाच्या आदराची अपेक्षा…

का कुणाचे व्हावे दुसऱ्याचें फेव्हरेट…

का होऊ नये मी माझीच फेव्हरेट…

 

कालही होते.. आजही आहे…

आणि उद्याही मी असणार आहे…

मी माझीच फेव्हरेट असणार आहे…

 

मला हवीये माझिच ओळख…

पायी नको बंधनाच्या बेड्या…

असेल माझ्या मनावर माझेच राज्य…

 

नवीन उत्साह, नवीन ऊर्जा…

पहाटेच्या किरणांसवे चमकणार आहे…

सायंकाळी उद्याचा सूर्य झेलणार आहे…

 

जुन्या विचारांचे बंड जुगारुनी…

आता मी नव्याने जगणार आहे…

मी माझीच फेव्हरेट असणार आहे….!

Article Categories:
नारीवादी

Comments are closed.