वेलची ….!!

Written by

🔴वेलची ….

कला ही अनुकरणाने साध्य होते.
शिक्षण व ज्ञान मात्र आपल्या बौध्दिक – आर्थिक क्षमतेबरोबरच भविष्यातील संधिचा अंदाज घेउनच प्राप्त करावे लागते…..

✍ईरा….

Article Categories:
सामाजिक

प्रतिक्रिया व्यक्त करा