शेवटी तिने स्वतःसाठी जगायचे ठरवले

Written by

“अहो उद्या आईंचा वाढदिवस आहे, काहीतरी प्लॅन करूया ना…”

“मला खरंच वेळ नाहीये, तू सुचवून ठेव काहीतरी…चल निघतो..”

सासूबाईंच्या वाढदिवसाला काय करावं या विचारात सई पडली…केक कोणता आणावा, गिफ्ट काय द्यावं, सरप्राईज काय द्यावं हे तिने ठरवून ठेवलं.. वर्षभरात काटकसर करून बाजूला काढलेल्या पैशातून तिने एक हिऱ्यांचा हार सासूबाईंना घेतला..स्वतःच्या हातानें केक बनवला…संध्याकाळी रोहितही आला…त्याने आईला शुभेच्छा दिल्या, सासूबाईंच्या जवळच्या मैत्रिणींना सई ने बोलावून घेतले…वाढदिवस पार पडला…सासूबाई खुश झाल्या…

“पहा माझ्या मुलाचा किती जीव आहे माझ्यावर”

सासूबाई आपल्या मैत्रिणींना सांगू लागल्या…

रोहित म्हणाला,

“अगं आई, हे सगळं सई ने केलं आहे…”

“काहीही हा…मला कळत नाही का…तू स्वतः करशील सगळं पण नाव मात्र सई च घेशील…”

रोहित गप बसला…नशीब हे सर्व ऐकायला सई तिथे नव्हती…

एवढं करूनही सई ला कौतुकाचे किंवा आभाराचे 2 शब्द बोलले गेले नाहीत…

पण सई ने कधी अपेक्षाच केली नव्हती…वाढदिवस चांगला पार पडला यातच तिला समाधान होतं…

सई चा आधीपासूनच असा स्वभाव होता…दुसऱ्यासाठी किती करू आणि किती नाही…लग्न झालं तसं आपल्या सासरच्या लोकांसाठी काय करू अन काय नको असं तिला झालेलं…मोठ्या जाउबाई दुसऱ्या शहरात, त्यांना वेळोवेळी वाळवण पाठव, भाऊजींची नेहमी विचारपूस कर, नणंदेला भारी भारी वस्तू घे, तिच्या मुलांना खेळणी घे, अगदी शेजारचे सुद्धा काही मदत लागली तर आधी सई ला हाक मारत…सासर्यांचे जेव्हा ऑपरेशन झाले तेव्हा सर्वांच्या आधी पुढे येऊन आपले दागिने गहाण ठेवून पैशांची व्यवस्था केली…नातेवाईकाच्या घरी लग्न असलं की सई 4 दिवस आधी जाऊन अगदी मोलकरणीसारखं त्या घरात राबे पण तेही आनंदाने…दुसऱ्यासाठी असं तिने आपलं आयुष्य झोकूनच दिलं होतं…

सासर आणि माहेर यात कधीच दुजाभाव केला नाही, आपल्या आई वडीलांसाठीही ती जमेल तितकं करायची..

स्वतःसाठी साडी घ्यायला गेली की आधी सासू आणि नणंदेसाठी घेई, बाहेर फिरायचे झाल्यास सासू सासऱ्यांना सोबत नेई, घरात कोणी पाहुणा आल्यास पंचपक्वान्नसोबत 4 प्रकार डब्यात घालून देई…

सई काही दिवस माहेरी गेली, तिथे एका नातेवाईकाने सांगितले

“तुझी सासू तुझ्या बद्दल फार वाईट साईट सांगत होती…अमुक तमुक…”

सई ने ते साफ धुडकावून लावलं…

Article Categories:
इतर

Comments

प्रतिक्रिया व्यक्त करा