Jul 16, 2020
प्रेम

रेशीमगाठ भाग - ५

Read Later
रेशीमगाठ भाग - ५

रेशीमगाठ भाग - ५

क्रमश: भाग ४

समर फोन ठेवणार  तेवढ्यात  स्वाती समोर  उभी आणि ती खुणे ने त्याला विचारतेय हे कानातले जे तिने आता घातलेत ते तिला कसे दिसत आहेत

 

समर " ठीक आहेत पण कीटी पार्टी च्या हिशोबात जरा जास्त होतील . मला विचारशील तर सिम्पल आणि सोबर असे काहीतरी घाल .

स्वाती " हमम ...काय कनफ्युजन आहे ? मला प्लिज मदत कर "

समर " सॉरी मला पण ह्यातील काही कळत नाही " आणि बाईक ची चावी घेऊन बाहेर जाऊन येतो सांगून निघून गेला .

समर जाताना आईला सांगून गेला कि आज रात्रीचे माझे जेवण बनवू नका मी राकेश बरोबर बाहेरच जेऊन येईल .

स्वाती ला खरतर समर चा आज राग आला . मी इथे ह्याच्या आई ला पाहिजे म्हणून तिच्या मैत्रिणींसमोर नवी नवरी म्हणून उभी राहणार आहे तर मला मदत करायची सोडून हा गेला मित्रां बरोबर मज्जा करायला .

दुपारची जेवणं  झाली होती आणि पार्टी ला थोडा वेळ होता तर स्वाती बेड वर झोपली . खरं तर त्यांचं ठरलं होतं  कि बेड समर चा आणि सोफा स्वातीचा . पण किती झालं तरी बेड तो बेडच  आणि सोफा तो सोफाच . हिने बेड वर झोपायचा चान्स घेतला .

थोड्यावेळाने समर घरी आला तर मॅडम बेड वर झोपलेल्या . तिला बेड वर झोपलेली बघून तिला  छळायचा त्याला जाम मोह झाला होता पण त्याने कंट्रोल केला .

त्याने एक वस्तू  तिला गिफ्ट म्हणून आणली होती आणि तिच्या साडीवर हळूच ठेवून तो निघून गेला .

स्वाती उठली मस्त फ्रेश झाली . चहा करून सासू सासरे आणि ती तिघांनी प्यायला . संध्याकाळचा मेनू बनवण्यासाठी त्यांनी कूक बोलावलं होता . त्यामुळे खाण्या पिण्याचा बनवण्याचा काही टेन्शन नव्हते . फक्त ते सर्व्ह करायचे होते नंतर . मग ससाऊबाई म्हणाल्या जा आता तू तयार हो .. मी पण तयार होते .. नंतर घाई नको होयला . तुला काही मदत लागली तर बोलावं मला . असे सांगून दोघी आपापल्या रूम मध्ये गेल्या .

स्वाती ने साडी नेसायला गेली तर ती वस्तू दिसली . ती वस्तू मस्त गिफ्ट रॅप मध्ये पॅक केलेली होती . तिने पटापट ती ओपन केली बघते तर त्यात मस्त diamond चे कानातले होते . खूप क्युट होते . त्यात छोटी चिट होती . मला वाटतंय हे छान दिसतील ... स्वातीला ते कानातले खूप आवडले . आणि तिच्या साडीवर ते परफेक्ट मॅच होणार होते . जास्त मोठे नाही .. जास्त  छोटे नाही .. मस्तच होते .

 

 

स्वाती ने मस्त साडी नेसली . केस छोट्या क्लिप मध्ये बांधले म्हणजे डोळ्यावर नको यायला आणि मागे मोकळे सोडले . डोळ्यांना काजळ आणि रेड लिपस्टिक  परफेक्ट ..त्यावर हे नवीन diamond चे कानातले आणि तिचे diamond चे मंगळसूत्र . साडी मध्ये स्त्री च सौदर्य अजून खुलतं म्हणतात ना अगदी तसच स्वाती एक मनमोहक सुन्दरी दिसत होती .

तयार झाल्यावर रूम मधला पसारा आवरून स्वाती ने  बाहेर जाऊन सासू बाईंना दाखवलं

सासूबाई "व्वा ! मस्तच खूप छन तयार झालीस ग "

स्वाती "थँक उ आई ... “

सासू बाई पण खूप छान तयार झाल्या होत्या . सो ती त्यांना म्हणाली "तुम्ही पण खूप मस्त दिसत आहेत .

आणि तिने सासू बाई बरोबर एक सेल्फी घेतला .आणि  DP ठेवला .

जसा तिने DP ठेवला तास तिच्या बऱ्याच मैत्रिणीचे तिला कॉल आले ... वाह .. खूप छान , ब्युटीफूल ... असे मेसेजेस आले . त्यामुळे स्वाती बाई  एकंदरीत स्वतःवर जाम खुश होत्या .

स्वाती बाई आज खुश होती .. आज आपण खूप छान दिसतोय आणि छान तयार झालं ना कि मनाला पण एकदम छान वाटतं . म्हणून पूर्वी पासून म्हणतात संध्याकाळी छान स्वच्छ कपडे घाला . पावडर गंध करा , दिवा लावा .. या मागचे कारण हेच आहे कि दिवसभराचे घामाचे त्याच कपड्यात माणसाला त्रागा होयला लागतो . कधी कंटाळा आला किंवा अचानक दुखी वाटायला लागलं तर हे करून बघा मस्त छान तयार होयच , बाहेर एखादा राऊंड मारून यायचं कि एकदम फ्रेश वाटते .

 

तशीच स्वाती ने लग्नात साडी  घातली  आणि पुढच्या दोन दिवस पूजे ला वगैरे घातल्या त्यांनतर तिने आज घातली होती . त्यात ती रेड आणि आणखी  त्यात पार्टीवेअर मग काय बोलायलाच नको .

 

कीटी पार्टी वाल्या मैत्रिणी स्वातीचं कौतुक करून करून थकल्या .  कोणी तिच्यात डोळ्यांचे , कोणी तिच्यात केसांचे, कोणी तिच्या सरळ नाकाचं , कोणी तिच्या साडीचं आणि कोणी तिच्या कानातल्याचं असे कौतुक सोहळा चालू होता . सासू आणि सासरे दोघेही खूप खुश होते . गत  जन्माची पुण्याई कि आपल्याला अशी सुरेख , सुशील सून मिळाली . आपल्या मुलाच्या आयुष्याचे सोने झाले असेच त्यांना वाटत होते .

थोड्या वेळाने कीटी  पार्टी संपली . मैत्रीणी हळू हळू घरी निघू लागल्या . मग काय जोरदार फोटो सेशन झाले . वेग वेगळ्या पोझ देता सर्वां बरोबर फोटो काढले . स्वाती ला सर्वांनी मिळून गिफ्ट्स आणले होते त्याची देवाण घेवाण झाली . स्वातीच्या सासूने पण सगळ्यांना गिफ्ट्स आणले होते ते दिले आणि मैत्रिणी गेल्या .

 

स्वाती सासूबाई आणि सासरे तिघे हॉल मध्ये गप्पा मारत बसले होते . आजचा प्रोग्रॅम छान झाला वगैरे . तेवढ्यात स्वातीच्या आईचा फोन आला . ती पण म्हणत होती . स्वाती तुझा dp बघितला म्हणून फोन केला . आज काय छान प्रोग्रॅम होता वाटतं . स्वाती खूप छान दिसत आहेस ग बाळा "

 

थोडक्यात स्वातीच्या रुपाला आज चार चांद लागले होते . आणि त्याची तारीफ चहू बाजूने होत होती तरी पण स्वाती ला काहीतरी कमी वाटत होते . काहीतरी मिसिंग ????

 

काय असेल ? सांगू ?

 

तिला असे वाटत होते हे तिचे खुललेले रूप समर ने पहावे. आणि त्याच्या तोंडून तिला तारीफ ऐकायची होती .

 

आणि नेमका समर आज घरात नाहीये . एरवी समर तिच्या अवती भोवती फिरत असतो तेव्हा त्याची किंमत कळत नाही . पण आज तो घरात नाहीये तर त्याला ती actually मिस करत होती .

तो तिथे नसल्याचा तिला त्रास होत होता . तिची मनात घालमेल होत होती . असे वाटत होतं कि त्याला एक फोन करून विचारावे कि तू कधी येणार आहेस ?

 

पण तीला त्याला फोन करायला ऑकवर्ड होत होते . म्हणून तिने सासू बाईंना पकडले

 

स्वाती " आई समर कधी येणार आहे माहिते का ?"

 

समर ची आई " आज बहुदा तो लेट येईल . तो सांगून गेल्या कि तो बाहेरच जेवणार आहे . आपलं तर खाणं झालय आता आपण कपडे बदलू आणि झोपून जाऊ . तू पण अराम कर . दमली असशील ना ?"

 

स्वाती " नाही दमली "

 

तिच्या लक्षात आले आई काही समर ला फोन करून विचारणार नाहीत . मग सासर्यांना पकडले

समर चे बाबा " तो रात्री ११ वाजे पर्यंत येणार आहे . असा आत्ताच त्याचा मेसेज आलाय मला .. म्हणजे तो रात्री १२ वाजे पर्यंत येईल . त्याचे असेच असते . ११ म्हंटले कि १२ ला येतो ..." आणि बाबा हसायला लागतात

समर चे  बाबा " तुला कंटाळा आलं का ग मुली ? आमच्या म्हाताऱ्यां  बरोबर बोअर झाले असेल ना "

 

स्वाती " नाही .. हो बाबा .. खूप मज्जा आली आज .. किती छान आहेत  आईंच्या मैत्रिणी "

 

समर चे बाबा " बाकी तू सर्वांना आवडलीस "

 

तेवढ्यात समर ची आई चेंज करून बाहेर आली .. तिने आधी स्वातीची नजर काढून टाकली . आज किती छान  दिसत होतीस ना .. असे म्हणत .

 

समर ची आई " स्वाती बेटा .. तू आराम  केलास तरी चालेल ,कपडे बदललेस तरी चालेल बरं का ?

 

स्वाती " हो .. आई मी जाते आता रूम मध्ये .. आणि रूममध्ये आली .

स्वाती ला काय करू असे झाले होते . तिला या साडीमध्ये आज समर  ने तिला पाहावे असेच वाटत होते . त्यामुळे तिला साडी बदलावी असे वाटतच नव्हते .

प्रेमाचा अंकुर मनामध्ये फुटू लागतो ना त्याचा ठाव त्या व्यक्तीला पण होत नाही . हळुवार पणे तो मनावर आणि मग बुद्धीवर राज्य करू लागतो . एखाद्या बद्दलचे प्रेम इतके स्वार्थी बनवते कि तो किंवा ती जर आजू बाजूला नसेल तर आनंदच होत नाही . आपल्या प्रत्येक क्षणी तो आपल्या बरोबर असावा असे वाटत असते . मनाने तर असतोच पण तनाने पण तो जवळ हवा असतो .

स्वातीचे बहुदा नेमके हेच होत असावे . ती त्याला चक्क मिस करत होती . त्याच्या नसण्याचा तिला त्रास होत होता आणि शिवाय एवढ्या जणांनी केलेले कौतुक राहीले बाजूला पण समर ने आपलं कौतुक करावे यासाठी तिचे कान तरसले होते . एक बेचैनी होती जी कि तिला स्वस्थ बसू देत नव्हती .

समर ला मेसेज करून विचारू का ? या विचारावर तिचे मन अडकून पडले होते