Suyash Dongareoffline

0.0 rating
0 out of 5
0 ratings
  • 3

   Posts

  • 0

   Comments

  • 244

   Views

  • तुम्ही आणि तुमची प्रिय व्यक्ती .

   जर कुठलही नातं जपायच असेल तर त्या नात्यात पारदर्शकता आणि
   मोकळीक ह्या दोन्ही गोष्टी हव्यात .
   आपण आपल्या प्रिय व्यक्तीला पूर्ण मोकळीक देणं गरजेचं आहे
   सारखं फोन कर , आज भेटायचं होतं काय झालं , इकडे जाणार होतास
   किंवा होतीस मग मला का सांगितल नाही? हे असं नको
   त्याचप्रमाणे नात्यात पारदर्शकता ही हवी लपवा छ…Read More