Avatar

vikram Supriya

मी कविता,चारोळ्या,अभंग,कथा लिहिते.मला नवनवीन गोष्टी सतत शिकायला आवडतात.मी इंजिनियरिंग कॉलेजला प्रोफेसर आहे.कॉम्प्युटर इंजिनियरिंग मध्ये सध्या phd करत आहे.
featured

कधी व्यक्त होऊन तर बघ.. भाग अंतिम

featured

कधी व्यक्त होऊन तर बघ.. भाग २

featured

कधी व्यक्त होऊन तर बघ

featured

उत्साहाचा खळखळता झरा.. मीनाक्षी ताई

featured

एकाच ह्या जन्मी जणू... फिरुनी नवी जन्मेन मी

featured

बाईपण भारी देवा.. अंतिम भाग

featured

बाईपण भारी देवा.. भाग ४

featured

बाईपण भारी देवा.. भाग ३

featured

बाईपण भारी देवा.. भाग २

featured

बाईपण भारी देवा.. भाग १

featured

सुख म्हणजे नक्की काय असतं?

featured

स्त्री मन समजायला कठीण असतं का?

featured

वाढत जाणाऱ्या अपेक्षांची चौकट

featured

आपल्या सगळ्यांचा गुरु

featured

गुरुने दिला ज्ञानरूपी वसा..आम्ही चालवू हा पुढे वारसा

featured

डॉक्टर तुमच्या सेवेला सलाम

Join our newsletter 🎉

Read and share new perspectives on just about any topic. Everyone’s welcome.
  • 01Get more discount
  • 02Get premium magazines
subsc